Archive for March, 2008

Historia Fizyki – A. K. Wróblewski

Sunday, March 23rd, 2008

Zachęcony bardzo częstym cytowaniem przez różnych wykładowców sięgnąłem po książkę Profesora Andrzeja Kajetana Wróblewskiego “Historia Fizyki”. Zainteresowanym podpowiem, że najłatwiej znaleźć ją w bibliotece na smyczkach (tak, na smyczkach jest biblioteka!), bo w bibliotece IFD i IFT są pojedyncze egzemplarze.

Historia Fizyki

Książka jest napisana bardzo fajnym językiem, zawiera dużo cytatów, obrazków (!) i rysunków. Duże opasłe tomisko (600 stron) powinno z założenia odstraszać, a nie odstrasza. Książkę się fajnie czyta a do tego jej treść jest niezwykle interesująca. Ci co mnie znają, wiedzą, że książki omijam raczej szerokim łukiem, a historii jako takiej nie trawię w żadnej postaci (książek, filmów itp.). Ten przypadek jest inny. Wciągnęło mnie – jestem w tym momencie w okolicach 90 strony i postanowiłem się podzielić z Wami ciekawostakm, które znalazłem w pierwszej części książki: “Nauki Fizyczne w Starożytności i Średniowieczu”.

Na kilkudziesięciu stronach opisane są początki nauki jako takiej, która jak wiemy w starożytności składała się głównie z filozofii (moim niehumanistycznym zdaniem filozofia to takie blabla o niczym), matematyki (potrzebnej wtedy z czystko technicznych powodów) i astronomii. Fizyki jako takiej w tym okresie nie było (filozofowie rozważali to co dziś nazywamy fizyką, ale w dość nienaukowych aspektach).

Postanowiłem zacytować dwa interesujące fragmenty książki, żeby zainteresować Was do przeczytania całej:

Podział doby na 24H (11 strona)

“(…) Zarówno w Egipcie, jak w Mezopotamii opanowano metody pomiaru czasu. (…) Noc (okres od zachodu do wschodu Słońca) oraz dzień (od wschodu do zachodu Słońca) dzielono na 12 równych godzin. Godziny miały zatem długość zależną od pory roku. Nierówne godziny były potem w użyciu w Grecji, Rzymie i w Europie (w niektórych miejscowościach nawet do XVIII wieku!). (…)”

Pierwsze prawo fizyczne (około 300 p.n.e) (35 strona)

“(…) Euklides był także autorem dwóch dzieł fizycznych: Optyka oraz Katoptryka; została w nich sformułowana zasada prostoliniowego rozchodzenia się światła oraz prawo odbicia światła (kąt padania jest równy kątowi odbicia) – jest to najwcześniejsze prawo fizyczne. Oczywiście sam fakt prostoliniowego rozchodzenia się światła był znany od bardzo dawna i wykorzystywany w budownictwie. Również z niektórych fragmentów dzieł Platona i Arystotelesa wynika , że zdawali sobie oni sprawę z równości kątów padania i odbicia światła. Dopiero jednak Euklides sformułował ściśle tę zasadę i wykorzystał do rozważań optyki geometrycznej. Optyka Euklidesa została skonstruowana podobnie jak jego Elementy, jako zbiór ułożonych logicznie postulatów i dowodów geometrycznych. Euklides szczegółowo opisał bieg promieni światła w obecności zwierciadeł płaskich, wypukłych i wklęsłych. (…)”

Takich ciekawych informacji jest w książce pełno, więc jeszcze raz zachęcam wszystkich do czytania.

goto

P.S. Później mam zamiar napisać swoje spostrzeżenia z nauki pierwszego tysiąclecia n.e.

Niesprawiedliwe 45H

Sunday, March 9th, 2008

Jak wiadomo na studiach oprócz wiedzy studenci zwracają uwagę na zaliczane godziny lub punkty (ECTS). Nas na wydziale Fizyki interesować powinny godziny. Tu pojawia się problem. Są przedmioty, do zaliczenia których wystarczy obecność i uwaga na zajęciach i niewielka praca w domu. Liczmy, można zaliczyć poświęcając w domu połowę lub max drugie tyle czasu co na wydziale (może nawet niektórzy potrafią zaliczyć bez poświęcania dodatkowego czasu – obowiązkowych prac domowych nie ma, więc teoretycznie można w domu nic nie robić…).

To jest jasne i naturalne. Ale co zrobić z taką laborką fizyczną. Jej zaliczenie jest warte 45 godzin… 3 godziny co tydzień. No fajnie tylko, że tutaj żeby zaliczyć to przez te 3 godziny to się na kartce zapisuje pomiary. Potem trzeba te pomiary obrobić i napisć opis. A to zajmuje MINIMUM dwa razy tyle co trwały zajęcia. Gdzie tu  sens i sprawiedliwość??

Dzisiaj pisałem opis z ćwiczenia pt. “meteorologia” zrobiłem 21 wykresów (dokładnie tyle musiałem według instrukcji zrobić). Pomagałem sobie jak mogłem pisząc skrypty odwalające za mnie większość roboty z danymi. Ale jak ktoś skryptów pisać nie umie (a może nie umieć) to ma zdrowo przechlapane.

Zaliczenie laborek powinno dawać więcej godzin niż trwają same zajęcia!

Zapraszam do wyrażania własnych opinii…

goto

morony.pl   marcinpolkowski.com   tworzenie stron internetowych   tworzenie stron internetowych Olsztyn   monitor stron internetowych